หน้าหลัก บทความทั่วไป

Elsword ทวีปของ El อัญมณีแห่งชีวิต

Elsword

Elsword ความมืดมิดปกคลุมไปทั่ว และหมู่คลื่นก็ได้จางหายไปจากดินแดนอันแห้งแล้ง สถานที่ซึ่งความโกลาหลได้กำเนิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนทวีปอันกว้างใหญ่นี้

เนื้อเรื่อง Elsword ทวีปของ El อัญมณีแห่งชีวิต

วันหนึ่งได้มีอัญมณีขนาดมหึมาปรากฏขึ้นที่ใจกลางของทวีปเหมือนดังฟ้าผ่า หลังจากเหตุการณ์นั้น ทั้งทวีปก็ได้เปลี่ยนไป พืชพันธุ์ที่เคยแห้งตายกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ความเขียวขจีเริ่มเจริญงอกงามในดินแดนแห้งแล้งว่างเปล่านี้ มหาสมุทรกลับกลายเป็นมีชีวิตชีวา และต่อมาแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ก็ไหลเข้าไปสู่ผืนป่า สายลมอันสงบสุขได้นำชีวิตกลับคืนสู่ดินแดนนี้

ดินแดนแห่งนี้ได้กลับกลายเป็นสถานที่อันสงบสุข และเริ่มมีผู้คนและสรรพสัตว์ปรากฏกายขึ้น ดูเหมือนว่าลมหายใจของชีวิตจะออกมาจากอัญมณีนั้น อัญมณีที่ส่องแสงและแวววาวด้วยตัวของมันเอง และแผ่กระจายพลังงานชีวิตออกไปทั่ว

อัญมณีนั้นถูกเทิดทูนยกย่อง จากนั้นผู้คนเริ่มเรียกชื่ออัญมณีนั้นว่า ‘El’ และในเวลาต่อมา ทวีปนี้ก็ถูกขนานนามว่า ‘Elrios’ จากพลังความเลื่อมใสที่มีต่อ El


Nasod และ El Lady

อารยธรรมแผ่ขยายไปทั่ว Elrios และผู้คนทั้งหลายเริ่มต้นปลูกดอกไม้ที่แสนสดใสในทุกชนิดพันธุ์ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนทำมาจากพลังธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีมนุษย์มากมายที่ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุข

เมื่อวิทยาการของพวกเขาเริ่มเจริญก้าวหน้า จึงได้เกิดการสร้าง ‘Nasod’ ขึ้นมา Nasod ที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่สามารถบอกได้จากความถูกต้องเหมาะสมของสิ่งต่างๆ

Elsword

เพื่อผลประโยชน์ความสุขสบายและความโลภของมนุษย์ พลังของ El ได้ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดอย่างหนักหน่วง ท้ายที่สุด ยิ่ง Nasod ถูกสร้างขึ้น พลังของ El ก็ยิ่งเสื่อมลง และทั้งทวีปก็กลับมามีแต่ความมืดมิดดังเดิม

การผลิต Nasod ได้หยุดลง และน้ำทะเลได้ทะลักเข้ามาในดินแดน แผ่นดินเกิดการแบ่งแยก ทั่วทั่งโลกเกิดการสั่นสะเทือนและแตกสลาย จนกระทั่งสตรีผู้หนึ่งได้ฟื้นคืนพลังให้กับ El ไม่อาจรู้ว่าการคืนพลังของ El ทำได้อย่างไร แต่ที่รู้แน่ชัดก็คือจิตวิญญาณอันดีงามของ El Lady ได้แสดงออกมา

ผู้ที่รอดจากสภาวะแวดล้อมอันเสื่อมถอย เริ่มทำการบูรณะทวีปด้วยพลัง Nasod ขั้นสูง แต่อย่างไรก็ตาม พลังของ El นั้นไม่แข็งแกร่งเท่าแต่ก่อน ทวีปเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอย่างช้าๆ นับตั้งแต่เริ่มการฟื้นฟูทวีป ผู้คนก็เคารพนับถือ El Lady เป็นอย่างมาก

Elsword Master

ทุกคนต่างปลาบปลื้มยินดีในการฟื้นคืนชีวิตชีวากลับมาอีกครั้ง และผู้คนก็เริ่มปกป้องคุ้มครองพลังของ El ที่ El Lady ทิ้งเอาไว้ให้ ได้มีการเลือกเหล่า Master เพื่อมาดูแล El และจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับ El Lady คนใหม่ที่จะมาคอยเฝ้าดูแล El

Master คนแรก ‘Rosso’ Master of Fire อำนาจแห่งไฟเป็นพลังของความหลงใหล และมีความยินดีในการป้องกันไม่ให้ความแรงของไฟปะทุล้นออกมา

Master คนที่สอง ‘Gaia’ Master of Earth เขาครอบครองความอบอุ่นและมั่งคั่งของดินแดน และคุ้มครองทวีป Elrios

Master คนที่สาม ‘Denif’ Master of Water การรวมกันของความสุขุมเยือกเย็นและสติปัญญาซึ่งควบคุมท้องทะเล ทำให้ไม่อาจท่วมเข้ามาในแผ่นดิน

Master คนที่สี่ ‘Ventus’ Master of Wind อำนาจแห่งพลังสายลมที่ขับเคลื่อนจักรวาล

Master คนที่ห้า ‘Solace’ Master of the Sun พลังแห่งชีวิตที่ฟื้นคืน Elrios และการกำเนิดของอำนาจแห่งดวงอาทิตย์

Master คนที่หก ‘Ebalon’ Master of the Moon อำนาจแห่งดวงจันทร์ที่ทำให้ผู้คนใน Elrios สุขสบายและปลอดภัย

Master แต่ละคนต่างเชี่ยวชาญทักษะคนละด้านในการใช้พลังของ El เพื่อปกครอง Elrios พวกเขาหมุนเวียนพลังงาน El เพื่อหล่อเลี้ยงดินแดนในขณะที่พายุสงบ ดังนั้นจึงถือกำเนิด Nasod ขึ้นมาอีกครั้ง

Harmony Festival และวันสุดท้ายของยุค Elsword

ใน Elrios มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นทุก 3 ปี เมื่อดวงอาทิตย์และและดวงจันทร์มาบรรจบกัน ท้องฟ้ากลายเป็นมืดมิด สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะใช้เวลานี้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปด้วยกัน จุดประสงค์ของงานนี้ก็เพื่อให้พลังธรรมชาติของ El เจริญงอกงามและรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียกงานนี้ว่า ‘Harmony Festival’ วันนี้เป็นที่ Elrios สงบสุขที่สุด

El ดูเป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยวิญญาณ แต่ในความเป็นจริง มันอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงที่สุด หาก El สนับสนุนการไหลเวียนของพลังงานในตัวมันเอง จะทำให้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้

Elsword

ในระหว่าง Harmony Festival ได้เกิดการโจมตี El Tower โดย Solace ผู้เป็น Master of the Sun เนื่องจาก Solace รู้สึกเห็นใจในหญิงผู้ที่คอยเฝ้าดูแล El เขาจึงได้ทำการปลดปล่อยเธอ ในขณะที่เทศกาลดำเนินต่อไป El Lady และ Solace ก็ได้หายตัวไปด้วยกัน

ก่อนที่ Harmony Festival จะมาถึงเวลาสิ้นสุด ได้เกิดการปะทะระหว่างเหล่าผู้ติดตาม Solace และผู้พิทักษ์หอคอย ในช่วงเวลาหายนะที่สุด El Lady ที่ทอดทิ้ง El ไว้ก็รู้สึกสับสนและไม่สามารถระงับความวุ่นวายใจได้ เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่และระเบิดปะทุไปในทุกที่ และแล้ว El ก็ระเบิดแตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยและกระจายไปทั่วทั้งทวีป Elrios

การระเบิดของ Elsword

การระเบิดครั้งใหญ่ทำให้ El แตกออกเป็นล้านๆ ชิ้น และเศษชิ้นส่วนก็กระจัดกระจายไปทั่วทั้งทวีป มันแพร่กระจายไปแม้ยังถิ่นทุรกันดาร ภูเขาสูงชัน และหนองน้ำลึก อารยธรรมของ Nasod และมนุษย์ได้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

ผู้รอดชีวิตสามารถหายใจได้เพียงในสถานที่ซึ่งมี El Piece อยู่เท่านั้น ดังนั้นทำให้หลายๆ คนไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มี El Piece ขนาดใหญ่ ต่อมาไม่นานได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแยกแผ่นดินออก แรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน

และในที่สุดก็นำไปสู่การแบ่งทวีปออกเป็นสองฝั่ง แหล่งชุมชนได้ถูกแบ่งแยก และ Master ที่เหลืออยู่ได้ตัดสินใจไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับ El Piece ขนาดใหญ่ เพื่อที่จะฟื้นคืนพลังของ El

ผู้คนที่เหลืออยู่ซึ่งติดตามเหล่า Master ได้อุทิศชีวิตในการฟื้นคืนทวีปให้กลับมาเป็นดังเดิม จนถึงบัดนี้เหล่าผู้สืบทอดก็ยังเฝ้าคอยอยู่ที่หอคอยเพื่อรอให้ El Lady กลับมา อาณาจักรได้ถูกคุกคามจากสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายซึ่งคอยมาขโมย El Piece ที่แตกหัก และผู้คนต่างพยายามที่จะปกป้องเอาไว้ให้ได้

Elsword

El Search Party” การรวมตัวของกลุ่มค้นหา Elsword

เรื่องราวเริ่มต้นที่โลกแห่ง Elrios สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกขานว่า “ดินแดนที่ถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้า” หรือมีตำนานว่าเป็น “อาณาจักรแห่งภัยพิบัติของเทพปีศาจ” ไม่กี่ทศวรรษผ่านไปจวบจนตอนนี้ Elrios ได้ถูกปกป้องคุ้มครองโดยพลังจาก Tree of El

อย่างไรก็ตาม ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นที่สามารถยืนยงอยู่ได้ยาวนานเมื่อความชั่วร้ายยังคงอยู่ และไม่นานมานี้เองที่พลังของ Tree of El เริ่มจะอ่อนแอลง Elrios ทวีปอันยิ่งใหญ่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า มีนักผจญภัยวัยเยาว์สามคนได้ค้นพบว่าพลังความชั่วร้ายอันลึกลับเป็นต้นเหตุที่ทำให้พลังของ Tree of El อ่อนแอลง

สำหรับการผจญภัยของพวกเขาในภายภาคหน้า กลุ่มของพวกเขาจะได้พบกับสมาชิกใหม่ๆ ซึ่งแต่ละคนก็โดดเด่นด้วยทักษะเฉพาะตัว และต่างมีความสำคัญต่อจุดมุ่งหมายอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเขา ตำนานบทใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นที่จุดนี้ และผู้ที่กำหนดมันก็คือคุณ

ตัวละครใน Elsword

Elsword

Elsword

อายุ : 13 ปี
เพศ : ชาย
อาวุธ : Great Sword
Elsword เด็กหนุ่มเลือดร้อน เขาได้ฝึกฝนผีมือกับพี่สาวจนเก่งกาจ ทว่าพี่สาวนั้นไม่เคยยอมรับความสามารถของเขา ซึ่งหลังจากนั้นต่อมาพี่สาวได้เป็นแม่ทัพกองกำลัง Red Knignt แห่งอาณาจักร Velder แล้วได้ออกตามหา El Stone และทิ้ง Elsword ไป เขาจึงออกเดินทางตามหาผองเพื่อน และฝึกฝีมือเพื่อให้พี่สาวยอมรับให้ได้

Elsword

Aisha

อายุ : 15 ปี
เพศ :หญิง
อาวุธ: staff
Aisha เด็กสาวผู้ได้ชื่อว่าเป็นจอมเวทอัจฉริยะตั้งแต่เด็ก เป็นคนร่าเริงสดใส แต่วันหนึ่งขณะที่เธอเดินทางเพื่อฝึกฝนพลังเวทกับปู่เธอของนั้น เธอกลับต้องคำสาปจากแหวนปริศนาวงหนึ่งจนสูญเสียพลังเวททั้งหมดไป เธอได้พยายามหาทางเพื่อทำให้พลังเวทของเธอกลับคืนมา จนได้รับคำแนะนำจากท่านปู่ให้ตามหาพลังแห่ง El Stone เธอจึงได้เริ่มต้นออกเดินทางตามหามัน และร่วมผจญภัยไปด้วยกันกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ

Elsword

Rena

อายุ: ไม่ทราบ (อย่ารู้เลย)
เพศ: หญิง
อาวุธ : Bow และศิลปะการต่อสู้ด้วยเท้า
เอลฟ์สาวผู้งดงามที่สุดในกลุ่ม เป็นนักรบเอลฟ์ที่ได้ล่วงรู้ถึงพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของภูติและโลกมนุษย์นั้นอ่อนลง เนื่องจากพลังของ El Stone นั้นกำลังค่อยๆ หายไป ซึ่งหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนั้น โลกมนุษย์ ดินแดน Elrios และโลกของเอลฟ์อาจถูกทำลายหายตลอดกาลแน่
Rena จึงตั้งใจออกเดินทางมาที่ Elrios เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้ El Stone อ่อนพลังลง เพื่อปกป้องทั้งโลกมนุษย์และเหล่าเอลฟ์

Raven

Raven

อายุ: 24 ปี
เพศ: ชาย
อาวุธ: Blade และ Nasod Arm
Raven เคยเป็นหัวหน้ากองทัพ ”อีกาดำ” แห่งอาณาจักร Velder แต่เขากลับถูกใส่ร้ายจนถูกจับประหารจากความอิจฉาของพวกขุนนาง ซ้ำร้ายคืนที่เขาหลบหนีนั้นเขาได้สูญเสียทุกสิ่งที่เขารัก ทั้งเพื่อน และคู่หมั้นที่ช่วยเขา
ต่อมาเหล่า Nasod ได้พบเขาในสภาพปางตายแล้วทดสอบดัดแปลงร่างกายเขาบางส่วน เขาจึงใช้ร่างกายใหม่ของตัวเองเพื่อกลับมาแก้แค้นและทำลายทุกสิ่ง จนกระทั่งการได้พบกับ Elsword และผองเพื่อนคนอื่น ทำให้เขากลับใจต่อสู้เพื่อปกป้องทุกคนและช่วยตามหา El Stone ด้วย

Eve

Eve

อายุ: ไม่ทราบ
เพศ: หญิง
อาวุธ: Drone
Nasod ชั้นสูงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นถึงราชินีอาณาจักร Nasod โบราณ และอยู่ร่วมกับเหล่ามนุษย์อย่างสงบสุข แต่เมื่อพลังแห่ง El หายไป Eve จึงเข้าสู่การหลับไหลยาวนานเพื่อให้พลังงาน El ที่เหลืออยู่ยังหล่อเลี้ยง Nasod ตัวอื่นได้ ทว่าหลังจากเศษ El หลุดเข้าใน Capsule ที่เธอหลับจนตื่นขึ้นมาโดยบังเอิญ เธอจึงได้รู้ว่าเหล่า Nasod ถูกพรรคพวกของ Elsword ทำลายจากสงครามระหว่างมนุษย์กับ Nasod ที่ยืดเยื้อมานานในช่วงที่เธอหลับไหล อย่างไรก็ตาม เธอไม่ละความพยายามที่จะสร้างอาณาจักรใหม่ ในการตามหาพลังงาน El และฟื้นฟูอาณาจักรให้ได้

Chung

Chung

อายุ: 13 ปี
เพศ: ชาย
อาวุธ : Destroyer Cannon
Chung เป็นทายาทตระกูล Seiker ผู้เป็นราชาแห่งอาณาจักร Hamel แต่ทว่าเมื่อเหล่าปีศาจจากนรกได้เข้ามาและยึดครองเมืองทั้งหมด ซ้ำร้ายพ่อของเขาได้ถูกครอบงำจากพลังชั่วร้ายจนเขาไม่สามารถต่อสู้กอบกู้เมืองได้เพียงลำพัง เขาจึงได้หนีออกมาและหาทางขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรอื่น จนพบกับ Elsword และผองเพื่อนคนอื่นๆ จึงได้ตัดสินใจเดินทางร่วมกับพวกเขาเพื่อกอบกู้ Hamel คืนจากเหล่าปีศาจร้าย และช่วยพ่อของเขาที่ถูกครอบงำให้ได้

Ara

Ara

อายุ: 17 ปี
เพศ: หญิง
อาวุธ: Spear
Ara เป็นลูกสาวในตระกูลนักรบในทางเหนือของอาณาจักร Fluone วันหนึ่ง Aren พี่ชายของเธอได้ถูกพลังแห่งความมืดของปีศาจครอบงำจนทำให้เขากลายเป็นกึ่งปีศาจ และมีนามใหม่ว่า “Ran” และเขาได้นำกองกำลังปีศาจเข้าโจมตีหมู่บ้านที่เธออยู่ แต่ในช่วงที่เธอใกล้เจียนตาย วิญญาณของ Eun จิ้งจอกเงินในตำนานได้รวมกับวิญญาณของ Ara ทำให้เธอเอาชนะเหล่าปีศาจได้สำเร็จ แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น Eun ที่เข้าสิง Ara นั้นไม่สามารถออกจากร่าง Ara ได้ ดังนั้นทั้งสองจึงทำสัญญาที่จะช่วยเหลือกัน โดยออกเดินทางเพื่อเป้าหมายตามหาพี่ชายของเธอให้พบ และปลดปล่อยวิญญาณ Eun ให้เป็นอิสระด้วย

Elesis

Elesis

อายุ: 16 ปี
เพศ: หญิง
อาวุธ: Claymore
Elesis เป็นพี่สาวของ Elsword จากการที่ได้รับการฝึกสอนวิชาดาบจากพ่อที่เป็นอัศวินอาณาจักร Velder นั้น ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักดาบที่มีฝีมือที่สุดตั้งแต่อายุยังน้อย ใน Ruben และเธอยังได้คอยช่วยฝึกสอน Elsword น้องชายของเธอด้วย

Add

Add

อายุ: 16 ปี
เพศ: ชาย
อาวุธ: Nasod Dynamo
Add เคยเป็นทายาทตระกูลหนึ่งในสมัยโบราณที่พยายามวิจัยเพื่อพัฒนา Nasod ที่เหนือกว่ามนุษย์ให้ได้ แต่ทว่าในช่วงที่เป็นเด็กนั้น ตระกูลของเขาได้ทำการทดลองต้องห้ามบางประการ จนเป็นต้นเหตุให้ทั้งตระกูลของเขาถูกฆ่าทั้งหมด!

Lu Ciel

Lu

อายุ: ??
เพศ: หญิง
อาวุธ: Magic Gauntlet
Lu หนึ่งในปีศาจชั้นสูงผู้ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นครองบัลลังค์ แต่กลับถูกทรยศหักหลังและถูกผนึกพลังล่ามขึงไว้ด้วยโซ่ วันหนึ่ง Lu ได้ใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ในการคลายผนึกและหนีมายัง Elrios จึงทำให้เธอได้รับบาดเจ็บและรูปลักษณ์ของเธอได้กลับกลายไปเป็นเด็ก

Ciel

อายุ: 24 ปี
เพศ: ชาย
อาวุธ: Dual Gun Blade
Ciel นักฆ่าชื่อดังในโลกใต้ดิน ได้มาพบ Lu ที่ได้รับบาดเจ็บและคอยดูแลจนเธอหายดี ในคืนหนึ่งมีปีศาจนักฆ่ามาตามล่า Lu และทำให้ Ciel ถูกฆ่าหลังจากพยายามปกป้อง Lu ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทน Lu ได้เสนอพันธสัญญากับ Ciel ในการเป็นข้ารับใช้ เขาตอบตกลงด้วยความเต็มใจและฟื้นชีวิตขึ้นมาเป็นครึ่งปีศาจ

Rose

Rose

อายุ: 19 ปี
เพศ: หญิง
อาวุธ: Revolver, Auto Gun, Musket, Hand Cannon
Anna Testarossa จบจากโรงเรียนเตรียมทหารและได้กลายมาเป็น Imperial Guard ต่อมาเธอได้เลือกที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Imperial Princess Garden ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง Princess Erze เพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นไม่นาน เธอก็ได้รับฉายานามว่า “Rose” ซึ่งแสดงถึงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม
ต่อมาดินแดน Empyrean ได้ปรากฏรอยแยก และสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ออกมา สถานการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่อ Princess Erze ถูกทำร้าย เมื่อสืบหาสาเหตุก็พบว่าต้นกำเนิดมาจากอีกมิติหนึ่ง Rose ได้รับมอบหมายภารกิจให้มายัง Elrios เพื่อสืบหาต้นตอของความชั่วร้ายและทำการยุติมัน

Ain

Ain

อายุ: ดูเหมือน 21 ปี
เพศ: ชาย
อาวุธ: Pendulum
Ainchase Ishmael บุคคลลึกลับที่ปรากฏตัวกับกลุ่ม El Search Party ในขณะที่ออกค้นหา El Stone โดยเขาแนะนำตนเองว่าเป็นนักบวชผู้รับใช้ Goddess และเสนอตัวที่จะช่วยเหลือในการตามหา El Stone ที่ถูกขโมยไปจากเมือง Ruben เขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเป็นปริศนาซ่อนอยู่

เกมสล็อต slot joker

เกมสล็อตออนไลน์ มีเกมหลากหลายเกม Joker ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นกันอย่างหลากหลาย มีเกมใหม่ๆมาอัพเดตเรื่อยๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และเสียงเพลงที่มาพร้อมกับความสนุก เอฟเฟ็กส์เสียง สีสันต่างๆภายใน เกม ก็แสนจะสบายตา ชวนให้หลงไหล ไม่เพียงแค่ได้รับความสนุกเพลิดเพลินไปกับเกมเท่านั้น joker gaming ผู้เล่นทุกคนยังมีสิทธิได้ลุ้นรับรางวัลมากมายอีกด้วย ไม่ว่าจะจากเกม หรือ จากเว็บไซต์ของเรา เช่นโบนัสแรกเข้า จากการเปิดยูสเซอร์ รางวัลแจ็คพอตจากเกม และ รางวัลเล็กๆ น้อยๆ อีกมากมายอ่านรีวิวเกม แล้วเข้าไปเล่นเกม กับ เราได้ที่ สมัครjoker

เป็นไงกันบ้างคะนักเดิมพัน ทุกท่าน ทางค่ายของเราหวังว่าบทความที่เขียนไว้ข้างต้นน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า JOKER ได้เป็นอย่างดี jokergaming

แนะนำ อ่านบทความเพิ่มเติม >>>> goalclub วิเคราะห์ตลาดนักเตะ

Last Update : 5 พฤศจิกายน 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)